De Yogaboom

Algemene voorwaarden


Volwassenen
Aanmelding en deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan “De YogaBoom” overwegen de cursist te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis bij de docent over de aandoening van de cursist. De weigering  gebeurt in goed overleg met de cursist.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat “De YogaBoom”
de cursist de deelname aan de lessen ontzegt.

“De YogaBoom” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel door de cursist. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de aanvang van de les te melden aan de docent.

LET WEL: yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt geen reguliere geneeswijze!

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld op het ondertekende aanmeldformulier. Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft  “De YogaBoom” het recht de cursist de toegang tot de lessen/opleiding te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen/opleiding is niet mogelijk.

Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is, dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de lessen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Op feestdagen en tijdens vakanties wordt er geen les gegeven.
Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is.

Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.

Bij verhindering van je les wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden bij Kirsten Sanderse, tel. 06-22 41 14 25 of per e-mail deyogaboom@gmail.com.

Kinderen
Aanmelding en deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan “De YogaBoom” overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis bij de docent over de aandoening van het kind. De weigering  gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat “De YogaBoom”
deelname aan de lessen ontzegt.

“De YogaBoom” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel door het kind. De ouders/verzorgers zijn verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de aanvang van de les te melden aan de docent.

LET WEL: kinderyoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt geen reguliere geneeswijze!

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld op het ondertekende aanmeldformulier. Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft  “De YogaBoom” het recht de cursist de toegang tot de lessen/opleiding te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen/opleiding is niet mogelijk.

Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is, dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de lessen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Op feestdagen en tijdens vakanties wordt er geen les gegeven.
Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is.

Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.

Bij verhindering van je les wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden bij Kirsten Sanderse, tel. 06-22 41 14 25 of per e-mail deyogaboom@gmail.com.

Het laatste nieuws


Banyan centrum Drenthe in Sleen

Een centrum waar de 'natuur' een centrale plaats heeft met:

Integrale yoga/meditatie, Ayurvedische consulten/massage, Natuurgeneeskundige therapie, Mantra zang/dans, Klankbelevingen, Kinesiologie, Young Living Essentuele Olieen, Reiki, Triggerpoint, diverse massage's, Workshopshops/lezingen en meer......

Nieuwsbrief Banyan Centrum Drenthe
Blijf op de hoogte van de vaste en nieuwe activiteiten, gast lessen, workshops en lezingen. Lees achtergrond informatie van de verschillende medewerkers in informatieve artikelen.

IK ONTVANG GRAAG DE NIEUWSBRIEF

Meer informatie over het Banyan Centrum Drenthe klik HIER.